Boekenmarkten 2016

Boekenmarkten in Bredevoort:

Zaterdag 20-02-2016 3e zaterdag boekenbeurs in de koppelkerk

Zaterdag 19-03-2016 3e zaterdagmarkt op ’t Zand

Maandag 28-03-2016 2e Paasdag grote opruimingsmarkt

Zaterdag 16-04-2016 3e zaterdagmarkt op ’t Zand

Maandag 16-05-2016 2e Pinksterdag Internationale Boekenmarkt

Zaterdag 21-05-2016 3e zaterdagmarkt op ’t Zand

Zaterdag 18-06-2016 3e zaterdagmarkt. Zaterdag en zondag het Festival van het Papieren Boek

Zaterdag 09-07-2016 2e zaterdag Particulierenmarkt

Zaterdag 16-07-2016 3e zaterdagmarkt op ’t Zand

Zaterdag 20-08-2016 3e zaterdagmarkt / prent- en documentenmarkt

Zaterdag 27-08-2016 Grote Internationale boekenmarkt

Zaterdag 17-09-2016 3e zaterdagmarkt op ’t Zand

Zaterdag 15-10-2016 3e zaterdagmarkt/opruimingsmarkt

 
Voor meer informatie:

  • Marktcommissie Bredevoorts Boekbelang
    Markt 2, 7126 AZ Bredevoort
    T (0543) 45 17 98 E lennards@kpnmail.nl
  • VVV BredevoortMarkt 8, 7126 AZ Bredevoort
    T (0543) 45 23 80
    E vvvbredevoort@gmail.com